Herroepingsformulier

Bent u een consument dan heeft u na ontvangst 14 dagen om aan te geven dat u van de koop afziet. Nadat u ons dit heeft laten weten heeft u vervolgens 14 dagen om het product terug te sturen. Mocht u om wat voor reden dan ook binnen deze periode, beginnende na dag van aflevering, niet tevreden zijn over uw aankoop dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen door middel van onderstaand formulier.

U ontvangt van uw melding een ontvangstbevestiging van ons. Kopers die handelen ter uitoefening van hun beroep of bedrijf zijn van deze regeling uitgesloten. Tevens voor producten die speciaal voor u op maat, samenstelling en kleur zijn gefabriceerd vervalt het recht tot ontbinding. Ook indien u over de partij heeft beschikt en restanten wilt retourneren, dan brengen wij een waardevermindering bij u in rekening die kan oplopen tot 100% van het aankoopbedrag.

Let er op dat voor volledige terugbetaling het van belang is dat de producten als volgt worden teruggestuurd:

  • Een zo oorspronkelijk mogelijke staat van de verpakking.
  • Een ongeschonden, onbeschadigd en compleet product. Gebruikte of beschadigde artikelen worden niet (volledig) gecrediteerd. U bent namelijk aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Binnen 3 werkdagen na ontvangst van het herroepingsformulier infomeren we u of de retourzending akkoord is en u de goederen kunt opsturen naar:

TEGELinfo
Zuidzijde haven 43
4611HC Bergen op Zoom

De kosten voor de retourzending terug naar TEGELinfo zijn voor u als klant. 

Zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen wordt dit bedrag aan u teruggestort. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Indien de klant meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of hij het wil houden) en dat daardoor schade aan het product ontstaat, dan is de klant voor deze waardevermindering aansprakelijk. Hij mag de producten beoordelen/gebruiken zoals in een winkel ook mogelijk is. 

Indien gewenst kunt u ook het europees herroepingsformulier indienen.