Bedenktijd....

Bent u niet tevreden na levering van de producten of heeft u teveel besteld?

Bent u consument dan heeft u wettelijk gezien na ontvangst 14 dagen om aan te geven dat u van de koop afziet via het herroepingsrecht. Nadat u ons dit heeft laten weten heeft u vervolgens 14 dagen om het product terug te sturen. U kunt er ook voor kiezen het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder voorafgaande melding.

Mocht u om wat voor reden dan ook binnen deze periode, beginnende na dag van aflevering, niet tevreden zijn over uw aankoop vul dan het  "Herroepingsformulier" in ; dit is bijgaand document . Dit is ook van toepassing wanneer u te veel besteld heeft.

U ontvangt van uw herroepingsmededeling een ontvangstbevestiging van ons.  

Het retouradres is:

TEGELinfo
Zuidzijde haven 43
4611HC Bergen op Zoom

De kosten voor de retourzending terug naar TEGELinfo zijn voor u als klant en staan op de pagina verzendinformatie.

Zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen wordt dit volledige aankoopbedrag aan u terugbetaald, inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Indien u meer doet met de producten dan nodig is voor het beoordelen daarvan (om te kijken of u het wilt houden) en dat daardoor schade aan het product ontstaat, bent u voor deze waardevermindering aansprakelijk. U mag de producten beoordelen/gebruiken zoals in een winkel ook mogelijk is. Houd er rekening mee dat reeds verwerkte materialen niet gereclameerd kunnen worden.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Let bij het retourneren op de volgende punten:

  • Gebruikte en beschadigde artikelen worden niet (volledig) gecrediteerd, als deze beschadiging het gevolg is van een verdergaande beoordeling dan nodig is. Om goederen te retourneren geldt een zo oorspronkelijk mogelijke staat van de verpakking en dient het product, waar redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd en compleet te zijn. Gelieve geen stickers en/of tape op de originele verpakking te plakken en niet te schrijven op de originele verpakking.
  • Indien de verzegeling van een doos verbroken is en een deel van de tegels is gebruikt, dan vervalt het recht op volledige terugbetaling van de tegels in die doos. De waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, kan oplopen tot 100%.
  • Voor producten die speciaal voor u op maat, samenstelling en kleur zijn gefabriceerd vervalt het recht tot ontbinding. 
  • Kopers die handelen ter uitoefening van hun beroep of bedrijf zijn van deze regeling uitgesloten.

Liever tevreden klanten!

Uiteraard gaat TEGELinfo liever uit van tevreden klanten en daarom bieden wij u de mogelijkheid om vóór bestelling sampletegels aan te vragen. Door een deel van de tegel of mozaïekmatje thuis in uw eigen interieur te zien (bij dag en nacht) én u er rustig over na kunt denken, hopen wij dat u bewust  kiest voor onze mooie én bijzondere tegels of mozaïek! Uitleg over het aanvragen van samples vind u onder sample service.