Garantie en service

Heeft u een klacht of opmerking over onze service of onze producten? Neem dan contact met ons op via e-mail of via het contactformulier. U ontvangt van uw bericht geen ontvangstbevestiging, maar wij beantwoorden uw klacht inhoudelijk binnen 14 dagen.

Wij maken ons er hard voor om alleen kwaliteitsproducten te verkopen. Op alle geleverde materialen geldt de wettelijke garantie. 

Dit betekent dat het product: In goede staat moet verkeren én dat het bij normaal gebruik goed geplaatst kan worden. 

Wanneer u naar aanleiding van de ontvangst van uw bestelling een klacht of anderszins een opmerking heeft, kunt u dit liefst zo snel mogelijk   aan ons kenbaar maken via e-mail: info@TEGELinfo.nl  of hiervoor het "contactformulier" van TEGELinfo gebruiken; vul aan onder " extra toelichting" : graag een zo duidelijk mogelijke omschrijving bemelden en verstuur deze. 

Wij komen zo snel mogelijk met een reactie en oplossing, in ieder binnen 2 dagen na ontvangst van uw e-mail of het "Contactformulier". 

De garantie is niet van toepassing indien:

  • U de producten zelf heeft afgehaald en sprake is van breukschade;
  • U een deel of het geheel van de producten reeds gebruikt heeft; ofwel de geleverde materialen reeds verwerkt zijn en de schade veroorzaakt is door onzorgvuldig of ondeskundig gebruik en/of montage. 
  • TEGELinfo niet tijdig na ontdekking van het gebrek geïnformeerd is.

Eventuele fabrieksgarantie geldt alleen bij producten van keramische en/of glastegels en mozaïeken van fabrieken die vallen onder de Europese standaard normering (UNE EN). Fabrieksgarantie geldt alleen op productkenmerken en vervalt in gevallen van schade welke te wijten is aan slechte plaatsing of oneigenlijk gebruik. De fabrieksgarantie geldt onverminderd de wettelijke garantie.

Daarnaast is de branchegarantie van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie van toepassing. Hiervoor verwijzen wij u naar het betreffende artikel in onze Algemene Voorwaarden

Oplossing:

TEGELinfo streeft er altijd naar om samen met u tot een oplossing te komen.

Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met de onafhankelijk bemiddelaar van de Thuiswinkel organisatie:  

Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.sgc.nl

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).