Achergrondinformatie over tegels

Aard van het product 

 • Keramische tegels worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Ondanks het  feit dat het productieproces dikwijls wordt gestuurd m.b.v. de modernste hulpmiddelen, liggen nuance- en kleurafwijkingen daarom in de aard van het product keramische tegel. Getoonde monsters zijn daarom altijd doorsnee-monsters. Ze geven u een goede impressie van het eindresultaat, mits daarbij een representatief oppervlak wordt getoond. Houd u daarbij ook rekening met de kleur van het te gebruiken voegmateriaal, dat in belangrijke mate bijdraagt tot het eind-resultaat. 
 • Tegelassortimenten veranderen regelmatig ten gevolge van de trends in de markt. Daarbij, keramische tegels zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. De leverancier kan dus niet garanderen dat u bij een nabestelling qua kleur en uitvoering  exact dezelfde tegel krijgt. Het verdient aanbeveling om meer tegels te bestellen  dan u strikt genomen nodig hebt, zodat u bij beschadiging van het tegelwerk voor reparatie terug kunt vallen op tegels van dezelfde kleur en uitvoering. Het verdient bovendien aanbeveling om de gegevens op de verpakking van de  tegels over te nemen en te bewaren (fabrikaat, type, keur, tint, productiedatum  enz.). 
 • Keramische tegels moeten voldoen aan bepaalde normen en kwaliteits-eisen, maar de aard van het materiaal waarvan het product vervaardigd is brengt met zich mee dat tegels niet identiek zijn. Zo zijn volgens de gangbare norm bepaalde, kleine afwijkingen toegestaan (werkelijke maat, vlakheid, scheluw zijn, dikte, haaksheid).  Daarnaast moeten keramische tegels voldoen aan bepaalde keramische eisen om binnen de norm te vallen (breeksterkte, wateropname, glazuurhardheid enz.). Voor wat betreft de visuele factoren is tintverschil een belangrijk gegeven. Tegels worden op grond hiervan gesorteerd en krijgen een apart tint-nummer. Controleer dus altijd of u tegels heeft gekregen met hetzelfde tint-nummer.  Bewaar dit nummer ook in verband met eventuele nabestellingen.  

 • In de fabriek worden tegels gesorteerd op visuele factoren. Dit sorteren is  "handwerk". Tegels met kleine esthetische foutjes zijn kwalitatief goed, maar worden aangeduid als tweede keus. Op de verpakking van de tegels kunt u controleren of u een eerste  of tweee keus tegel geleverd heeft gekregen. (Dit wordt ook wel eens aangegeven met symbolen: 1e keus: rood pijlkruis, 2e keus: vierkant in de kleur blauw.) TEGELinfo werkt overigens alleen met 1e keus tegels! 
 • In geglazuurde tegels ontstaan wel eens haarscheuren. Haarscheuren zijn  doorgaans niet te wijten aan productiefouten, maar ontstaan meestal door spanningsverschillen tussen de tegel en ondergrond waarop deze is verwerkt. Fabrikanten geven dan ook geen garantie dat hun tegels niet gaan haar-scheuren, aangezien dit verschijnsel ten gevolg kan zijn van diverse factoren die niets met de productie te maken hebben. 

Van belang vóór aankoop van keramische tegels of natuursteen. 

 • Voor de verkoper is het van groot belang om te weten in welke ruimte en onder  welke omstandigheden u de keramische tegel wilt gaan toepassen. Aan de hand van deze informatie kan hij bepalen of het materiaal van uw voorkeur  geschikt is om in de gegeven situatie toe te passen, zodat u kunt rekenen op tegel- werk dat kwalitatief goed gelegd kan worden en dat berekend is op de eisen die u stelt. 

  Effecten van een verkeerde keuze kunnen zijn: scheuren in het tegel- oppervlak, onnodig snel vuil worden, stukvriezen, een gevaarlijk gladde vloer, te snel optredende slijtage, aantasting van het aanzien van de tegel enz. De verkoper kan aangeven of bepaalde tegel geschikt is voor het beoogde doel, en wijst u op bijvoorbeeld op de slijtvastheid van het glazuur bij vloertegels  of het antislipkarakter bij toepassing in de badkamer. 
 • Van groot belang bij de aankoop van een product als keramische tegels is het  aspect onderhoud. Het is zaak u ook in dit opzicht een product kiest dat bij u past.  Voor het onderhoud van uw tegel-of natuursteenvloer zijn diverse middelen in de handel. Zorgt u ervoor dat u een correct advies krijgt over het onderhoud van de tegel- of natuursteenvloer. Houdt u daarbij rekening met het verband tussen de vereiste  stroefheid van de vloer en de "reinigbaarheid" van de tegel. De verkoper kan u  hierover informeren. 

Verwerking 

 • Hoeveel tegels hebt u nodig? Laat u hierover adviseren door de verkoper  of uw tegelzetter. Onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de  fabrikant opgegeven aantal tegels. Bij het bepalen van het aantal benodigde  tegels moet u altijd rekening houden met het zogenaamde snijverlies. Dit snijverlies  is afhankelijk van het legpatroon en het formaat van de tegel die u gaat toepassen. 
 • Wanden en vloeren moeten doorgaans eerst geschikt worden gemaakt om wand- of vloertegels aan te brengen. Een vloer bijvoorbeeld moet soms eerst geëgaliseerd  worden. Een anhydrietvloer kan problemen geven voor de hechting van de tegel  en zal wellicht eerst een voorbehandeling moeten ondergaan. Een houten ondervloer vergt speciale maatregelen omdat deze niet mag doorbuigen. En bent u misschien van plan om vloerverwarming aan te brengen? Voor de verkoper is dit belangrijke informatie, aangezien hij dan in een vroeg stadium kan aangeven of er extra kosten aan het tegelwerk verbonden zullen zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 
 • Het maken van kwalitatief goed tegelwerk vergt tijd. Zo moet de ondergrond voldoende uitgehard zijn om op te tegelen (denk aan gietbouw of een geëgaliseerde vloer). Verder is er een bepaalde wachttijd nodig om tegelwerk voor een vloer of wand te kunnen voegen. Tot slot mag emn een vloer pas na een bepaalde tijd belopen of op een andere manier belasten. 

Natuursteen 

 • Natuursteen is een natuurproduct: letterlijk elke partij of tegel is dus anders! 
 • Een natuursteenvloer krijgt in de loop der jaren, door gebruik en invloeden als licht en lucht, zijn eigen karakter. Een nieuwe vloer is nog nie doorleefd en mist wellicht nog het karakter dat u in de showroom over de streep heeft getrokken. 
 • Het onderhoud van natuursteen vergt zorg en met name een zorgvuldig advies; ondeskundig onderhoud kan leiden tot esthetisch bederf van de vloer. 
 • Het leggen van een natuursteen vloer vergt vakmanschap en de juiste materialen. Bezuinig niet op het leggen van de vloer, aangezien dit afbreuk kan doen aan kwaliteit en aanzien daarvan. Besteed daarbij in het bijzonder aandacht aan de staat en de kwaliteit van de ondervloer. 

Keuring van de materialen bij aflevering en vóór verwerking 

 • Controleer of naam en codering van het afgeleverde product corresponderen met de gegevens vermeld in de offerte cq. orderbevestiging. 
 • Controleer of op alle dozen hetzelfde tint-en productienummer staat om te voor komen dat u tegels van dezelfde kleur, maar met een afwijkende tint ontvangt. 
 • Indien u op grond van bovenstaande twijfelt, neem dan altijd contact op met uw leverancier vóórdat u de tegels gaat verwerken! 
 • Controleer de verpakkingen op beschadiging en zo ja, open de verpakkingen in bijzijn van de chauffeur en controleer de tegels op breuk. 
 • Bij verwerking geldt als vaste regel: meng de inhoud van de dozen om het risico van kleine verschillen in tint en nuancering tot een minimum te beperken. 


Of u nu keramische tegels of natuursteen wilt gaan toepassen, formuleer eerst voor uzelf voordat u tot aankoop overgaat, de wensen en eisen die u stelt aan uw vloer of wand. Misschien komt u samen met de verkoper tot de conclusie dat keramische tegels of natuursteen uw verwachtingspatroon niet kunnen waarmaken. Het zijn goede en mooie producten die bepaalde unieke eigenschappen bezitten en op grond daarvan bepaalde prestaties kunnen leveren, maar op voor u belangrijke punten kunnen ze misschien niet voldoen aan uw verwachtingen. 

Bron: HIBIN/ Hs/mei 2003