Disclaimer

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van TEGELinfo zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen van toepassing. Bij gebruik van elk onderdeel of aspect van de TEGELinfo website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen, betreedt deze website dan niet.

Inhoud:

De op deze website vermelde prijzen zijn de prijzen zoals deze gelden in Nederland en België. Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door TEGELinfo samengesteld. TEGELinfo kan te aller tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correctie aanbrengen in de website en deze bepalingen. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan TEGELinfo niet garanderen, dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is.